idocNet Document Management

idocNet Document Management là một giải pháp giúp số hóa, quản lý hồ sơ tài liệu một cách dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả. Hệ thống tích hợp với các thiết bị số hóa (như máy scan,…) cho phép số hóa những tài liệu “cứng” (dạng giấy tờ) thành những file điện tử để quản lý. idocNet Document Management quản lý, phân loại và mô tả tài liệu theo yêu cầu; từ đó dễ dàng cho việc tìm kiếm tài liệu một cách chính xác và nhanh chóng. Hệ thống cung cấp khả năng quản lý tài liệu với mức bảo mật cao, chia sẻ tài liệu dễ dàng nhanh chóng trên môi trường internet hoặc mạng nội bộ.

1. Tổ chức lưu trữ tài liệu một cách thống nhất: Quản lý bộ tài liệu, bộ hồ sơ, dự án

- Tổ chức lưu trữ một cách khoa học: Có thể quản lý tài liệu theo từng bộ hồ sơ khách hàng, theo từng dự án hoặc theo phòng ban

- Quản lý phiên bản tài liệu: Quản lý lịch sử thay đổi của từng tài liệu (ngày thay đổi, người thay đổi, nội dung thay đổi).

Cho phép nhiều người dùng cùng tham gia làm việc trên cùng các tài liệu của một dự án.

2. Cho phép tìm kiếm nhanh chóng, chính xác:

- Tìm kiếm nhanh chóng theo từng bộ tài liệu/bộ hồ sơ dự án.

- Có thể tìm kiếm theo: tên tài liệu,nội dung tài liệu, dữ liệu đính kèm,….

3. Phân quyền - chia sẻ tài liệu dễ dàng và chặt chẽ:

- Phân quyền cho người dùng theo vai trò trong dự án: Quyền chỉ xem tài liệu, Quyền sửa tài liệu,…

• Số hóa tài liệu giấy thành tài liệu điện tử

• Lưu trữ tài liệu lâu dài.

• Hệ thống tìm kiếm tài liệu thông minh cho phép tìm kiếm nhanh chóng và chính xác tài liệu hay bộ tài liệu

• Giảm thiểu thời gian lãng phí khi tìm kiếm tài liệu,sắp xếp nhầm lẫn tài liệu

• Bảo vệ tài liệu trước việc truy nhập và thay đổi không được phép

• Dịch vụ hỗ trợ trước và sau bán hàng hoàn hảo

• Dễ dàng cài đặt,quản trị

• Truy cập hệ thống mọi lúc mọi nơi bằng nhiều thiết bị khác nhau

Với mong muốn tất cả các Doanh nghiệp được tiếp cận với giải pháp IDM nhằm tiết kiệm tối đa nguồn lực; chúng tôi cung cấp 3 gói giải pháp IDM cho các doanh nghiệp bao gồm:

idocNet Standard
- idocNet Standard là gói giải pháp số hóa và quản lý tài liệu chuẩn, với đầy đủ chức năng đáp ứng nhu cầu số hóa – quản lý – chia sẻ tài liệu, phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ
- idocNet Standard hoạt động trong môi trường mạng nội bộ của tổ chức, doanh nghiêp
- Có thể dễ dàng nâng cấp lên gói idocNet Standard Plus hoặc idocNet Enterprise
 

idocNet Standard Plus

- idocNet Standard Plus là gói giải pháp số hóa và quản lý tài liệu chuẩn được mở rộng tính năng
- Hoạt động trên môi trường internet, hỗ trợ truy cập hệ thống qua trình duyệt (Chrome, Firefox,…) và các thiết bị di động như smartphone, tablet,…; cung cấp module xem tài liệu riêng.
- Có thể được nâng cấp lên gói idocNet Enterprise
 

idocNet Enterprise

- idocNet Enterprise là gói giải pháp số hóa và quản lý tài liệu dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lớn, các tập đoàn
- Có thể tùy biến hệ thống theo nhu cầu sử dụng và tích hợp với các hệ thống sẵn có, thông tin sẵn có của khách hàng
- Khách hàng được tư vấn cấu trúc metadata và tư vấn cấu trúc lưu trữ phù hợp với đặc thù riêng của từng doanh nghiệp