Khách Hàng

Sau gần 10 năm phát triển, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ  idocNet đã thiết lập và duy trì mối quan hệ vững chắc, lâu bền và tin cậy dựa trên nền tảng chất lượng sản phẩm và dịch vụ chu đáo với nhiều các khách hàng trong mọi lĩnh vực, bên cạnh đó không ngừng phát triển và mở rộng thêm nhiều đối tượng khách hàng mới.